Pieeja ka apdrošinašanas nemejam
1. Ludzu, ievadiet sava partnera numuru.
2. Ludzu, ievadiet sava partnera PIN.
3. Nospiediet "Pievienoties"
Pieeja ka starpniekam
1. Ludzu, ievadiet savu (starpnieka) partnera numuru.
1. Ludzu, loga "Partnera PIN" ievadiet savu (starpnieka) partnera PIN .
3. Nospiediet "Pievienoties"
     
Partnera numurs:

Partnera PIN:
     
Versija: 6.0.50 (app3)